Alfíček

 • Alfíček je výukový software s pestrou sadou více než 3.000 interaktivních úloh, cvičení a her pro mateřské školy. Děti si procvičí slovní zásobu a vědomostní znalosti prakticky ze všech oblastí učiva mateřské školy. K dispozici jsou otázky s výběrem jedné správné odpovědi, výběr více odpovědí, přiřazení dvojic pojmů, zařazení slov do skupin, uspořádání pojmů nebo vět do správného pořadí, popis obrázku, dvojice, puzzle, hádej slovo. Doplň slova, křížovka.

  Software je možné také zakoupit na samostatném DVD, které nevyžaduje připojení k internetu, nebo na USB flash disku.

   

  Alfíček pro MŠ on-line je na webu spustitelný program s interaktivními úlohami a hrami pro mateřské školy. Naleznete zde pestrou sadu více než 4000 úloh a cvičení ze 60 oblastí. Můžete získat neomezený roční přístup na stránku www.alficek.cz pro celou mateřskou školu i rodiče na prohlížení cvičení doma. Online přístup je okamžitý, bez potřeby instalace a je platný pro neomezený počet zařízení. V on-line verzi si můžete otevřít hodnocení práce z pohledu žáka, nebo hodnocení z pohledu učitele. Alfíčka je proto možné využít také při vzdálené výuce.

  Program si můžete vyzkoušet na https://alficek.cz/o-produktu

 • Aktuální ceny najdete na webových stránkách https://programalf.com/alf/cz/zakoupit.html, uvedené ceny jsou z října 2021.

  DVD Alfíček a jednoroční přístup do databáze testů –  9.900 Kč

  Alfíček on-line na jeden rok s přístupem do databáze testů  – 3 900.- Kč