Fotogalerie

Poznávání, představivost, fantazie
  • Poznávání, představivost, fantazie – využívání všech smyslů

  • Barvy, tvary, grafomotorika
  • Předměty - co, kde, kam
  • Matematické činnosti
  • Představivost, orientace
  • Postřeh, rychlost, paměť